image banner
HỘI NGHỊ TƯ VẤN XÁC ĐỊNH NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH ĐỀ XUẤT VÀO KẾ HOẠCH 2025 LĨNH VỰC KHOA HỌC XÃ HỘI
Lượt xem: 61

Thực hiện theo Thông tư 06/2023/TT-BKHCN ngày 25/5/2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước, ngày 21/06/2024, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội nghị Tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đề xuất vào Kế hoạch thực hiện năm 2025 thuộc lĩnh vực khoa học xã hội.

Anh-tin-bai

ThS. Nguyễn Minh Hải – GĐ Sở KH&CN là Chủ tịch Hội đồng

Hội đồng được thành lập theo Quyết định s110/QĐ-SKHCN ngày 31/5/2024 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Long An. Theo đó, ThS. Nguyễn Minh Hải – GĐ Sở KH&CN là Chủ tịch Hội đồng, ThS. Hồ Thị Diệp Thúy – PGĐ Sở KH&CN là Phó Chủ tịch Hội đồng, PGS.TS. Lưu Văn Quyết – Trưởng Khoa Lịch sử – Trường Đại học KHXH&NV TP. Hồ Chí Minh là ủy viên phản biện 1, ThS. Hoàng Đình Cán – Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy là ủy viên phản biện 2 và đại diện lãnh đạo các Sở: Nội vụ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài chính là thành viên Hội đồng.

Anh-tin-bai

Quang cảnh làm việc của Hội đồng

Anh-tin-bai

ThS. Hoàng Đình Cán – Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy là ủy viên phản biện

Sau thời gian thông báo đặt hàng, Sở Khoa học và Công nghệ đã tiếp nhận và đưa ra Hội đồng tư vấn xem xét 11 đề xuất nhiệm vụ:

- Nghiên cứu thực trạng, đề xuất giải pháp và mô hình phát huy vai trò người có uy tín trong công tác tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ở Long An trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay do Vin Khoa hc xã hi ng Nam b đề xuất;

- Nghiên cứu thực trạng, đề xuất giải pháp và mô hình phát huy giá trị di tích lịch sử cách mạng Giồng Dứa phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở huyện Đức Hoà, tỉnh Long An do Vin Khoa hc xã hi ng Nam bđề xuất;

- Chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho Khu công nghiệp tỉnh Long An do Phân viện Học viện Hành Chính Quốc Gia TP.HCM đề xuất;

- Xây dựng nếp sống văn hóa của công nhân tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An do Trường Đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh đề xuất;

- Xây dựng Đề án phát triển các điểm, tuyến du lịch đường sông trên địa bàn tỉnh Long An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Sở Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Long An đề xuất;

- Xây dựng Đề án phát triển sản phẩm du lịch đặc thù tỉnh Long An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Sở Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Long An đề xuất;

- Xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức tỉnh Long An đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới do Học viện Hành chính Quốc gia đề xuất;

- Thực trạng và giải pháp xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức trong hệ thống chính trị tỉnh Long An đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tình hình mới do Trường Chính trị tỉnh Long An đề xuất;

- Gii pháp nâng cao cht lượng dy tiếng Anh theo chương trình ph thông mi cho giáo viên tnh Long An do Trường Đại học Tân Tạo đề xuất;

- Phát triển hệ thống thiết chế văn hoá cấp huyện, xã, ấp gắn với xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh của tỉnh Long An do Trường Đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh đề xuất;

- Nghiên cứu, xây dựng mô hình du lịch chăm sóc sức khỏe tại vùng Đồng Tháp Mười tỉnh Long An do Công Ty CP Nghiên Cứu Bảo Tồn Và Phát Triển Dược Liệu Đồng Tháp Mười đề xuất.

Anh-tin-bai

Hội đồng Tư vấn làm việc

Hội đồng đã phân tích, thảo luận và cho ý kiến đối với từng đề xuất đặt hàng theo các nội dung quy định tại các Điều 13, Điều 14 Thông tư số 06/2023/TT-BKHCN ngày 25/5/2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Thành viên hội đồng bỏ phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng về các nội dung trên. Tổng hợp kết quả đánh giá của Hội đồng được thể hiện tại Biên bản kiểm phiếu.

Kết quả hội nghị là Hội đồng tư vấn đã thống nhất điều chỉnh đặt hàng 06 nhiệm vụ, trong đó có 04 đề tài cấp tỉnh và 02 đề tài cấp cơ sở. Hội đồng thống nhất đề tài thực hiện theo phương thức tuyển chọn để đưa vào Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đề nghị UBND tỉnh phê duyệt đặt hàng cho năm 2025 theo quy định./.

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC

Huỳnh Trung Hòa
Tin khác
1 2 
 
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1