image banner
CHÚC MỪNG NGÀY KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM 18/5/2021
Lượt xem: 75
NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH LONG AN GIAI ĐOẠN 2021-2025

taptheskhcn1.png

Tập thể cán bộ, công chức, viên chức Sở KH&CN Long An

"Đoàn kết - Trí tuệ - Năng động - Phát triển KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Long An"

Năm 2017, 2018, 2019 và 2020, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Long An luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và đã được nhận Bằng khen của UBND tỉnh. Phát huy kết quả đạt được, năm 2021 Sở KH&CN Long An tiếp tục đặt mục tiêu phấn đấu để đạt Cờ thi đua của Bộ KH&CN – đủ tiêu chuẩn được Hội đồng thi đua cấp Nhà nước xét tặng Huân chương Lao động hạng Nhì.

Trên tinh thần đó, Sở KH&CN Long An tập trung lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ ngành KH&CN theo 3 định hướng trọng tâm đến năm 2025 của Đảng và Nhà nước, chi tiết như sau:

- Lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ KH&CN đáp ứng yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Sở KH&CN đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 692/QĐ-UBND ngày 25/01/2021 về Kế hoạch thực hiện "Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030". Kết hợp thực hiện chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên cơ sở áp dụng các giải pháp về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý chất lượng, công cụ cải tiến năng suất chất lượng tiên tiến, cải tiến công nghệ, giải pháp hữu ích, phát triển thương hiệu,... góp phần nâng tỷ trọng đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của kinh tế của tỉnh.

- Lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ KH&CN đáp ứng mục tiêu phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động đổi mới sáng tạo, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, lấy doanh nghiệp làm trung tâm, nâng cao năng lực hấp thụ, làm chủ và đổi mới công nghệ của doanh nghiệp. Sở KH&CN đã tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2334/QĐ-UBND ngày 10/7/2020 phê duyệt "Đề án không gian khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Long An". Kết hợp thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển bền vững trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Góp phần làm đa dạng, phong phú các mô hình sản xuất kinh doanh, các sản phẩm mới đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội.

- Lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ KH&CN đáp ứng mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (CMCN 4.0). Sở KH&CN đã tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết 03/2021/NQ-HĐND ngày 30/3/2021 về "Chính sách hỗ trợ nhân rộng kết quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2021-2025". Kết hợp thực hiện chính sách hỗ trợ, khuyến khích các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cải tiến nâng cao trình độ công nghệ, đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sản xuất sạch; ứng dụng các công nghệ tiên tiến để tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm tài nguyên, thích ứng biến đổi khí hậu./.


Giám đốc Lê Quốc Dũng
Tin khác
1 2 
 
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1