image banner
Lịch tiếp công dân của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2022
Lượt xem: 76

Căn cứ Luật tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013; Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011; Luật Tố cáo số 25/2018/QH14 ngày 12/6/2018; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiếp công dân; Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An thông báo lịch tiếp công dân của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2022 như sau:    

1/ Tiếp công dân thường xuyên

Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, trong năm 2022 (trừ các ngày nghỉ lễ, thứ Bảy, Chủ nhật theo quy định).

2/ Tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở

Giám đốc Sở trực tiếp tiếp công dân định kỳ vào ngày thứ Sáu của tuần cuối cùng của tháng trong năm 2022 (lịch cụ thể bên dưới). Giám đốc Sở trực tiếp tiếp công dân theo định kỳ, trường hợp Giám đốc Sở bận công việc quan trọng thì giao cho Phó Giám đốc Sở tiếp công dân.

 tcd2022.PNG

3/ Tiếp công dân đột xuất của Giám đốc Sở

Giám đốc Sở tiếp công dân đột xuất khi thấy cần thiết theo quy định tại khoản 3 điều 18 Luật tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013.

4/ Thời gian

- Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

- Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

5/ Địa điểm: Tại phòng Tiếp công dân, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An (Tầng 1, số 367 Quốc lộ 1, phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

Giao Chánh Văn phòng Sở, Chánh Thanh tra Sở có trách nhiệm cử công chức đảm nhiệm việc tiếp công dân thường xuyên và xem xét nội dung, thẩm quyền vụ việc báo cáo Giám đốc Sở quyết định; cử công chức thanh tra tham gia cùng Giám đốc Sở tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị tại buổi tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở.

Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở cử công chức tham gia tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở khi có nội dung liên quan; thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở có trách nhiệm tổ chức tiếp công dân tại đơn vị mình theo đúng quy định.

Văn phòng Sở đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất cho phòng tiếp công dân và công khai lịch tiếp công dân theo quy định./.

Xem file đính kèm: 25_TB-SKHCN_11-01-2022_Thông báo Lịch TCD 2022.signed.pdf

Trung tâm Ứng dụng, kỹ thuật, thông tin KH&CN-ĐN

 
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1