image banner
Lịch tiếp công dân của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2018
Lượt xem: 140
Căn cứ Luật tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013; Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011; Luật Tố cáo số 03/2011/QH13 ngày 11/11/2011; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiếp công dân; Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An thông báo lịch tiếp công dân của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2018 như sau: 

1/ Tiếp công dân thường xuyên: Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trong năm 2018 (trừ các ngày nghỉ lễ, thứ bảy, chủ nhật theo quy định).

2/ Tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở:

Giám đốc Sở trực tiếp tiếp công dân định kỳ vào ngày thứ sáu của tuần cuối tháng trong năm 2018 (lịch cụ thể bên dưới), trường hợp Giám đốc Sở bận công việc quan trọng thì giao cho Phó Giám đốc Sở tiếp công dân.

 

STTThứNgày/tháng/nămThành phần tiếp công dân
01sáu26/01/2018Giám đốc Sở và các bộ phận chuyên môn
02sáu23/02/2018Giám đốc Sở và các bộ phận chuyên môn
03sáu30/03/2018Giám đốc Sở và các bộ phận chuyên môn
04sáu27/04/2018Giám đốc Sở và các bộ phận chuyên môn
05sáu25/05/2018Giám đốc Sở và các bộ phận chuyên môn
06sáu29/06/2018Giám đốc Sở và các bộ phận chuyên môn
07sáu27/07/2018Giám đốc Sở và các bộ phận chuyên môn
08sáu31/08/2018Giám đốc Sở và các bộ phận chuyên môn
09sáu28/09/2018Giám đốc Sở và các bộ phận chuyên môn
10sáu26/10/2018Giám đốc Sở và các bộ phận chuyên môn
11sáu30/11/2018Giám đốc Sở và các bộ phận chuyên môn
12sáu28/12/2018Giám đốc Sở và các bộ phận chuyên môn

3/ Tiếp công dân đột xuất của Giám đốc Sở:

Giám đốc Sở tiếp công dân đột xuất khi thấy cần thiết theo quy định tại khoản 3 điều 18 Luật tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013.

4/ Thời gian:

- Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

- Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

5/ Địa điểm: Tại phòng tiếp công dân, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An (Tầng trệt,  số 365 Quốc lộ 1, phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

Giao Chánh Thanh tra Sở, Chánh Văn phòng Sở có trách nhiệm cử công chức đảm nhiệm việc tiếp công dân thường xuyên và xem xét nội dung, thẩm quyền vụ việc báo cáo Giám đốc Sở quyết định; cử công chức thanh tra tham gia cùng Giám đốc Sở tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị tại buổi tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở.

Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở cử công chức tham gia tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở khi có nội dung liên quan; thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở có trách nhiệm tổ chức tiếp công dân tại đơn vị mình theo đúng quy định.

Văn phòng Sở đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất cho phòng tiếp công dân và công khai lịch tiếp công dân theo quy định./.

Lich_TCD_2018.doc.signed.pdf

Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN

 
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1