image banner
Lịch tiếp công dân của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2015
Lượt xem: 241

Căn cứ Luật tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013; Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011;  Luật Tố cáo số 03/2011/QH13 ngày 11/11/2011; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiếp công dân; Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An thông báo lịch tiếp công dân của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2015 như sau:    

1./ Tiếp công dân thường xuyên: Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trong năm 2015 (trừ các ngày nghỉ lễ, Thứ bảy, Chủ nhật theo qui định).

2./ Tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở:

          Giám đốc Sở trực tiếp tiếp công dân định kỳ vào ngày Thứ sáucủa tuần cuối cùng của tháng trong năm 2015 (lịch cụ thể bên dưới). Giám đốc Sở trực tiếp tiếp công dân theo định kỳ, trường hợp Giám đốc Sở bận công việc quan trọng thì giao cho Phó Giám đốc Sở tiếp công dân.

 

STTThứNgày/tháng/nămThành phần tiếp công dân
01Sáu27/03/2015Giám đốc Sở và các bộ phận chuyên môn
02Sáu24/04/2015Giám đốc Sở và các bộ phận chuyên môn
03Sáu29/05/2015Giám đốc Sở và các bộ phận chuyên môn
04Sáu26/06/2015Giám đốc Sở và các bộ phận chuyên môn
05Sáu31/07/2015Giám đốc Sở và các bộ phận chuyên môn
06Sáu28/08/2015Giám đốc Sở và các bộ phận chuyên môn
07Sáu25/09/2015Giám đốc Sở và các bộ phận chuyên môn
08Sáu30/10/2015Giám đốc Sở và các bộ phận chuyên môn
09Sáu27/11/2015Giám đốc Sở và các bộ phận chuyên môn
10Sáu25/12/2015Giám đốc Sở và các bộ phận chuyên môn

 

3./ Tiếp công dân đột xuất của Giám đốc Sở:

Giám đốc Sở tiếp công dân đột xuất khi thấy cần thiết theo quy định tại khoản 3 điều 18 Luật tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013.

4./ Thời gian:

- Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

- Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

5./  Địa điểm: Tại phòng Tiếp công dân, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An (Tầng trệt, số 365 Quốc lộ 1, phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

Giao Chánh Thanh tra Sở, Chánh Văn phòng Sở có trách nhiệm cử công chức đảm nhiệm việc tiếp công dân thường xuyên và xem xét nội dung, thẩm quyền vụ việc báo cáo Giám đốc Sở quyết định; cử công chức thanh tra tham gia cùng Giám đốc Sở tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị tại buổi tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở.

Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở cử công chức tham gia tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở khi có nội dung liên quan; thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở có trách nhiệm tổ chức tiếp công dân tại đơn vị mình theo đúng quy định.

Văn phòng Sở đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất cho phòng tiếp công dân và công khai lịch tiếp công dân theo quy định./.

Chi tiết 7.Thông_báo_Lịch_TCD_2015(1).doc.pdf

Ban biên tập
 
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1