image banner
Long An: Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tăng năng suất, chất lượng
Lượt xem: 254
Để nâng cao năng suất, chất lượng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, Long An đã có chính sách hỗ trợ những doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh ứng dụng tiến bộ KH&CN thuộc các lĩnh vực như công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ tự động hóa…

Với mục tiêu nâng cao nhận thức về năng suất và chất lượng, tạo chuyển biến rõ rệt về năng suất, chất lượng của các sản phẩm, hàng hóa chủ lực, tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, ngày 21/5/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 712/QĐ-TTg phê duyệt chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”.

 

Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Long An đã trình UBND tỉnh Long An ban hành Quyết định số 63/2014/QĐ-UBND, ngày 31/12/2014 về việc quy định chính sách khuyến khích, hỗ trợ nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa và đổi mới công nghệ đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Long An.

 

Các doanh nghiệp nhỏ và vừa sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh có tham gia các hoạt động năng suất, chất lượng và đổi mới công nghệ. Trong đó, chính sách sẽ ưu tiên xem xét, hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh có ứng dụng tiến bộ KH&CN thuộc các lĩnh vực như công nghệ thông tin, truyền thông, công nghệ sinh học, công nghệ tự động hóa, công nghệ vật liệu mới, công nghệ bảo vệ môi trường, công nghệ năng lượng mới và các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành công nghiệp hỗ trợ theo Quyết định 3533/QĐ-UBND ngày 10/10/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Long An đến năm 2020, định hướng 2030.

Xem chi tiết ở các file đính kèm:

63_2014_QĐ-UBND.PDF

3533_QD_UBND_10102013.PDF

 
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1