image banner
 
image advertisement

image advertisement

 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Phó Giám đốc - Võ Bửu Viết Cường


2. ThS.Võ Bửu Viết Cường

      VBVC34.png

- Chức vụ: Phó Giám đốc

- Điện thoại: 0917343839

- Email: vietcuong@longan.gov.vn

 

a) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau:

- Công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng. 

- Công tác quản lý nhà nước về công nghệ, thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ; ứng dụng, an toàn bức xạ hạt nhân.

- Công tác phát triển dịch vụ công trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, an toàn bức xạ, thị trường khoa học và công nghệ; 

- Hoạt động thúc đẩy sáng tạo, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ thông tin, giáo dục- đào tạo; trong doanh nghiệp.  

- Quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo chuyên môn, lĩnh vực, địa bàn phụ trách và theo phân công cụ thể của Giám đốc Sở. 

- Công tác ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ quản lý, điều hành của cơ quan.

- Là đại diện Lãnh đạo (MR) trong hoạt động xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng, phụ trách công tác ISO của Sở. 

 - Trưởng Ban chỉ đạo vì sự tiến bộ phụ nữ của cơ quan; Tham gia Ban tổ chức Hội thi Tin học trẻ.

- Các công tác khác theo phân công của Giám đốc.

- Ký các văn bản chỉ đạo, quản lý, điều hành, báo cáo chuyên môn.... thuộc lĩnh vực được phân công (trừ báo cáo tổng kết năm, tổng kết chuyên đề thuộc trách nhiệm của Giám đốc).

b) Phụ trách Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; Phòng Quản lý Công nghệ (trừ lĩnh vực thông tin, thống kê; sở hữu trí tuệ). 

 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement