image banner
 
image advertisement

image advertisement

 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Phó Giám đốc - Hồ Thị Diệp Thúy

2. ThS.Hồ Thị Diệp Thúy

         Hinh the c.Thuy.jpg

- Chức vụ: Phó Giám đốc thường trực

- Điện thoại: 0919 105 814

- Email: diepthuy@longan.gov.vn

 

a) Nhiệm vụ thường trực và được ủy quyền

- Giúp Giám đốc chỉ đạo, điều hành hoạt động của cơ quan khi Giám đốc vắng mặt hoặc ủy quyền.

- Là chủ tài khoản thứ 2 của Sở.

- Người phát ngôn được ủy quyền của Giám đốc Sở.

- Chỉ đạo chuẩn bị các nội dung các cuộc họp giao ban của Lãnh đạo Sở; chỉ đạo tổ chức triển khai và kiểm tra tình hình thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Giám đốc.

- Thay Giám đốc ký văn bản: báo cáo tổng hợp công tác chuyên môn tuần, tháng, quí, 9 tháng của Sở và các văn bản, chứng từ theo phân công hoặc ủy quyền; ký các văn bản thay Giám đốc khi Giám đốc vắng mặt.

- Ký các văn bản chỉ đạo, quản lý, điềù hành, báo cáo chuyên môn.... thuộc lĩnh vực được phân công (trừ báo cáo tổng kết năm, tổng kết chuyên đề thuộc trách nhiệm của Giám đốc).

b) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau:

- Công tác quản lý, thúc đẩy phát triển hoạt động đơn vị sự nghiệp, tổ chức, hội về khoa học và công nghệ; ứng dụng tiến bộ KH&CN vào sản xuất.

- Công tác thông tin, thống kê khoa học và công nghệ phục vụ quản lý nhà nước của tỉnh; Tổ chức, tham gia các chợ công nghệ và thiết bị, sàn giao dịch công nghệ.

- Quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo chuyên môn, lĩnh vực, địa bàn phụ trách và theo phân công cụ thể của Giám đốc Sở. 

- Công tác truyền thông, thông tin tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, giáo dục pháp luật về khoa học và công nghệ;

- Công tác pháp chế, xây dựng, tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật; 

- Thúc đẩy hoạt động sáng tạo, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp; thanh niên thiếu niên nhi đồng; hội đoàn thể.  

- Các công tác khác theo phân công của Giám đốc.

c) Phụ trách Trung tâm Ứng dụng, kỹ thuật, thông tin KH&CN; Văn phòng Sở (trừ các công tác do Giám đốc Sở trực tiếp phụ trách). 

 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement