image banner
Hướng dẫn nội dung chi và quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp
Lượt xem: 226
Ngày 28/6/2016, liên Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC hướng dẫn về nội dung chi và quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp (viết tắt là Thông tư 12).

Phạm vi điều chỉnh của Thông tư này là nội dung chi và quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp. Đối tượng áp dụng là các doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Thông tư 12 quy định cụ thể các nội dung chi của Quỹ bao gồm: Các hình thức Quỹ; các nguồn hình thành Quỹ; trách nhiệm, quyền hạn của tổ chức, cá nhân quản lý Quỹ; Hội đồng khoa học và công nghệ của doanh nghiệp; Việc thực hiện các nhiệm vụ KH&CN; Hỗ trợ phát triển và đào tạo nhân lực KH&CN của doanh nghiệp, hoạt động hợp tác về KH&CN, hoạt động quản lý Quỹ; quản lý tài chính Quỹ; quản lý tài sản hình thành Quỹ; xử lý Quỹ khi doanh nghiệp không sử dụng, sử dụng không hết hoặc sử dụng không đúng mục đích; quản lý Quỹ khi có sự thay đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhật, chia, tách doanh nghiệp; thực hiện báo cáo việc trích lập, điều chuyển và sử dụng Quỹ... Ngoài ra, Thông tư còn nêu rõ doanh nghiệp có quyền yêu cầu hỗ trợ từ Quỹ KH&CN quốc gia, Bộ, ngành, địa phương theo quy định.

Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2016 và áp dụng cho việc trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ KH&CN tại doanh nghiệp từ kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2016. Đồng thời Thông tư 12 thay thế một số văn bản: Quyết định số 36/2007/QĐ-BTC, các Thông tư số 15/2011/TT-BTC, 105/2012/TT-BTC, Điều 10 Thông tư số 78/2014/TT-BTC, mẫu số 03-6/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

PHÒNG QLCN&TTCN

Toàn văn Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC xem tại tập tin đính kèm.

THONG TU 12.PDF

 
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1