image banner
KIỂM TRA CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, THỰC HIỆN KHẮC PHỤC CÁC TỒN TẠI, HẠN CHẾ THEO KẾT LUẬN CỦA BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY KHỐI SAU CHUYÊN ĐỀ KIỂM TRA, GIÁM SÁT
Lượt xem: 37
0:00 / 0:00
Giọng nữ miền Nam

Thực hiện Kế hoạch số 117-KH/ĐUK ngày 21/3/2024 của Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Long An về việc kiểm tra việc lãnh đạo, thực hiện khắc phục các tồn tại, hạn chế theo thông báo kết luận kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối sau các chuyên đề kiểm tra, giám sát năm 2021, 2022, 2023.

Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 07/5/2024 Đoàn kiểm tra 2078 tiến hành kiểm tra Đảng ủy cơ sở Sở Khoa học và Công nghệ do đồng chí Nguyễn Văn Chóng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối làm trưởng đoàn.

Anh-tin-bai

Quang cảnh buổi kiểm tra tại Sở Khoa học và Công nghệ

Trên cơ sở Thông báo Kết luận số 40-TB/ĐUK ngày 27/6/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, tổ chức thực hiện  Chương trình đột phá “Cải cách hành chính trong Đảng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Đảng bộ Khối” đối với Đảng ủy cơ sở Sở Khoa học và Công nghệ; Ban Chấp hành Đảng ủy cơ sở Sở Khoa học và Công nghệ chủ động xây dựng kế hoạch số 173-KH/ĐUSKHCN ngày 15/7/2022 về việc khắc phục tồn tại, hạn chế kết quả việc lãnh đạo, tổ chức hực hiện Chương trình đột phá “Cải cách hành chính trong Đảng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Đảng bộ Khối” theo Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

Nhằm phục vụ tốt công tác kiểm tra, Đảng ủy cơ sở Sở Khoa học và Công nghệ đã xây dựng báo cáo số 385-BC/ĐU.SKHCN ngày 25/3/2024 bám sát đề cương trong Kế hoạch số 117-KH/ĐUK ngày 21/3/2024.

Ông Nguyễn Minh Hải - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đại diện Đảng ủy nêu lên kết quả thực hiện khắc phục các tồn tại, hạn chế; ưu điểm và nội dung đang tiếp tục khắc phục trong thời gian tới.

Đoàn kiểm tra 2078, ghi nhận kết quả khắc phục, tồn tại theo Thông báo Kết luận số 40-TB/ĐUK trong thời gian qua. Tuy nhiên, Đảng ủy cơ sở Sở Khoa học và Công nghệ cần quan tâm hơn nữa việc đăng tải tin, bài trên Trang thông tin điện tử của Đảng ủy Khối góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình đột phá “Cải cách hành chính trong Đảng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Đảng bộ Khối”./.

Phan Huỳnh Huyền Trân
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
 
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1