image banner
CHỈ THỊ SỐ 75-CT/TU CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY VỀ LÃNH ĐẠO ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XII
Lượt xem: 13
0:00 / 0:00
Giọng nữ miền Nam

Nhằm thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ngày 26/6/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An đã ban hành Chỉ thị số 75-CT/TU về lãnh đạo đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Chỉ thị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh tập trung tổ chức triển khai, quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, các chủ trương, nghị quyết, kết luận, quy định, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên về công tác tổ chức đại hội. Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội phải thường xuyên làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; coi trọng, tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh … của địa phương, cơ quan, đơn vị gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2024-2025; Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc chuẩn bị và thảo luận, đóng góp văn kiện đại hội đảm bảo chất lượng, phát huy dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm của tập thể, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao, nhất là đối với những vấn đề mới, vấn đề khó.

Bên cạnh đó, chỉ thị yêu cầu các cấp ủy và người đứng đầu phải thể hiện trách nhiệm cao, thực hiện tốt các khâu đánh giá, nhận xét, quy hoạch, điều động, bố trí cán bộ. Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc khẩn trương xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội cấp mình; lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị đại hội đối với các đảng bộ trực thuộc; rà soát, bổ sung, kiện toàn ban tổ chức đại hội, các tiểu ban và các tổ giúp việc chuẩn bị tổ chức đại hội; phân công ủy viên ban thường vụ, cấp ủy viên chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra đảng bộ cấp dưới; tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm; chủ động nắm tình hình, kịp thời có biện pháp xử lý, tháo gỡ đối với các đảng bộ có khó khăn hoặc có vấn đề phức tạp phát sinh.

Chỉ thị giao Ban Tổ chức chủ trì, phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp; tổng hợp, báo cáo kịp thời Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết quả và những khó khăn, vướng mắc để có chỉ đạo, thống nhất thực hiện./.

Xem toàn văn Chỉ thị tại đây: 75-TU-CT-0075-2024.signed-652611.pdf

Nguyễn Thị Bích Thảo
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
 
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1