image banner
Kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ cải thiện và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) lĩnh vực khoa học và công nghệ năm 2023
Lượt xem: 35

Thực hiện Kế hoạch số 2328/KH-UBND ngày 14/8/2023 của UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ đã xây dựng Kế hoạch số 1226/KH-SKHCN ngày 21/8/2023 về tiếp tục cải thiện và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) lĩnh vực khoa học và công nghệ năm 2023 với các nội dung bám sát vào kế hoạch của tỉnh và nhiệm vụ của ngành. Kế hoạch phân công rõ các nội dung thực hiện phù hợp chức năng, nhiệm vụ của các phòng, đơn vị trực thuộc và triển khai đến các phòng, đơn vị.

Về Chỉ số "Gia nhập thị trường", Sở đã thực hiện niêm yết và tuyên truyền các bộ thủ tục hành chính mới ban hành, công khai mức phí, lệ phí tại Bộ phận một cửa và trên Trang thông tin điện tử của Sở, Trung tâm Phục vụ hành chính công nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, người dân dễ tiếp cận và dễ thực hiện. Thực hiện thông báo thủ tục hành chính mới ban hành, cập nhật sửa đổi thủ tục hành chính và bãi bỏ thủ tục hành chính đến các cơ quan, đơn vị, cá nhân và tổ chức thông qua hệ thống quản lý văn bản, Website Sở. Chủ động giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực phụ trách đảm bảo đúng hạn hoặc trước hạn. Kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp.

Về Chỉ số "Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp", Sở đã triển khai các chương trình, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An như:

+ Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 393/KH-UBND ngày 17/02/2023 của UBND tỉnh Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia đến năm 2025" tỉnh Long An, giai đoạn 2022-2025, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Kế hoạch số 522/KH-UBND ngày 26/4/2023 triển khai các hoạt động hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2023 nhằm thực hiện đảm bảo chất lượng, tiến độ các nhiệm vụ Không gian khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Long An đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2334/QĐ-UBND ngày 10/7/2020. Tổ chức các lớp đào tạo về khởi nghiệp cho doanh nghiệp. Sử dụng không gian Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh tại Tầng 2 Sở Khoa học và Công nghệ là không gian làm việc chung trong các hoạt động của Đoàn thanh niên về hoạt động Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Đón tiếp gần 500 học sinh của 02 trường THPT Tân An và trường Chuyên Long An đến tham quan hoạt động giáo dục STEM và trải nghiệm nghề nghiệp tại Không gian KNĐMST.

+ Khuyến khích doanh nghiệp áp dụng công nghệ trong sản xuất kinh doanh: Tiếp tục đẩy mạnh công tác khuyến khích doanh nghiệp tham gia nghiên cứu khoa học, áp dụng công nghệ tiên tiến trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Thực hiện hỗ trợ 02 doanh nghiệp KH&CN triển khai 02 dự án KH&CN: dự án "Hoàn thiện công nghệ và sản xuất thử nghiệm giống, nguyên liệu và một số sản phẩm từ Tràm gió (Melaleuca cajuputi) và Tràm trà (M.alternifoli) tại Long An và các tỉnh lân cận" và dự án "Hoàn thiện công nghệ sản xuất máy tách màu phân loại gạo sử dụng công nghệ xử lý ảnh".  

+ Sở Khoa học và Công nghệ đã  phối hợp với các sở, ngành tỉnh thẩm định, có ý kiến về công nghệ đối với hơn 110 dự án đầu tư. Đây là cơ sở để các Sở, ngành tỉnh xem xét tiếp nhận các dự án có trình độ công nghệ theo định hướng của tỉnh là trung bình tiên tiến trở lên, hạn chế công nghệ trung bình, lạc hậu gây ảnh hưởng đến môi trường (dựa trên quy định của Luật chuyển giao công nghệ năm 2017).

+ Đối với công tác hỗ trợ bảo hộ tài sản trí tuệ, năm 2023, đã hoàn tất các hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tập thể cho 02 đặc sản của tỉnh Long An tại Cục SHTT; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trong tỉnh thủ tục đăng ký xác lập quyền cho 60 nhãn hiệu và gia hạn 10 nhãn hiệu; hỗ trợ Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Long An chấp nhận đơn đăng ký sáng chế và Chứng nhận Kiểu dáng công nghiệp đối với sản phẩm thanh giằng băng tải.

+ Triển khai Chương trình nâng cao năng suất chất lượng theo Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020: Năm 2023, Sở Khoa học và Công nghệ đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 142/KH-SKHCN ngày 16/02/2023 tiến hành vận động doanh nghiệp đăng ký tham gia. Tham mưu UBND tỉnh ban hành danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh thuộc Chương trình tại Quyết định số 4243/QĐ-UBND ngày 18/5/2023, dự kiến hỗ trợ từ 25-30 doanh nghiệp, hợp tác xã.

+ Hoạt động Giải thưởng chất lượng quốc gia: Đã tổ chức hoạt động Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2023 và gửi các hồ sơ có liên quan đề nghị Hội đồng Quốc gia xét tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2023 cho 02 doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Sản xuất - Thương mại Sáng Việt và Công ty TNHH Le Long Việt Nam.

Về Chỉ số "Tính minh bạch", Sở đã công khai và kịp thời công bố thông tin về các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã nghiệm thu thông qua Trang thông tin điện tử và cung cấp trực tiếp đến các tổ chức, cá nhân có nhu cầu. Thực hiện nghiêm quy định về lựa chọn nhà thầu qua mạng theo Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Trong năm, tiến hành lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với gói thầu "Xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Long An" thuộc đề tài cấp cơ sở "Xây dựng hệ thống quản lý thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa tỉnh Long An".

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của chính quyền: Duy trì và phát triển các phần mềm ứng dụng đang sử dụng phục vụ công việc chuyên môn như: Kế toán; Quản lý đề tài, dự án khoa học công nghệ; Quản lý tài sản; 100% văn bản trình UBND tỉnh, Bộ, ngành Trung ương và trên 95% văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước dưới dạng điện tử (bao gồm văn bản gửi song song cùng văn bản giấy, trừ văn bản mật); văn bản điện tử đi được ký số đạt 100%. Tăng cường công tác kiểm tra công vụ, công tác phòng chống tham nhũng. Trong năm, Sở đã tổ chức kiểm tra nội bộ công tác cải cách hành chính, kiểm tra công vụ tại các phòng, đơn vị. Qua kiểm tra nhằm chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc, nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ.

Về Chỉ số "Chi phí thời gian", tăng cường tuyên truyền và đẩy nhanh tiến độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình song song với việc đẩy mạnh dịch vụ bưu chính công ích trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp; ứng dụng tối đa công nghệ thông tin trong quản lý điều hành; đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công thanh toán trực tuyến, không dùng tiền mặt. Sở đã tiến hành rà soát, đề xuất UBND tỉnh đơn giản hóa (thời gian xử lý, thành phần hồ sơ) các TTHC, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp... Tham mưu UBND tỉnh ban hành 04 quyết định công bố danh mục và phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An.

Về Chỉ số "Chi phí không chính thức", thực hiện kiểm tra, giám sát, kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nhiệm vụ được giao gây khó khăn cho doanh nghiệp; tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ,  công  chức,  viên  chức  nhất  là những người trực tiếp giải quyết các thủ tục hành chính cho doanh nghiệp. Đến thời điểm này chưa phát hiện các trường hợp lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nhiệm vụ được giao nhũng nhiễu, gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Tăng cường công tác phòng và chống tham nhũng; kiểm tra việc thực hiện các quy định của nhà nước, tăng cường kỷ luật kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thật sự trong sạch, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu công tác. Tất cả cán bộ, công chức, viên chức đều được quán triệt trong thực hiện các quy định, quy chế cơ quan, quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp và quy chế phối hợp các bộ phận chuyên môn với nhau. Do vậy, từ đầu năm đến nay, không có cán bộ, công chức, viên chức vi phạm các quy định của cơ quan hay vi phạm về kỷ luật kỷ cương, đạo đức công vụ; đồng thời, công tác phối hợp giữa các bộ phận và giữa các cán bộ, công chức, viên chức được nhịp nhàng.

Về Chỉ số "Cạnh tranh bình đẳng", kiểm soát chặt chẽ việc đấu thầu và thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, khuyến khích đầu tư vào hoạt động KH&CN và quy trình thực hiện nhiệm vụ KH&CN, đảm bảo tính cạnh tranh, bình đẳng đối với các tổ chức, doanh nghiệp.

Về Chỉ số "Tính năng động", xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tháo gỡ khó khăn, tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của nhà nước và chỉ đạo của UBND tỉnh; đảm bảo sự nhất quán trong thực hiện chủ trương, chính sách từ tỉnh đến cơ sở. Ban hành kế hoạch và triển khai thực hiện khảo sát đo lường mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của Sở Khoa học và Công nghệ 02 đợt/năm. Kết quả khảo sát, trên 90% tổ chức đánh giá cao mức độ hài lòng về sự phục vụ của Sở Khoa học và Công nghệ trong năm 2023. Kết quả khảo sát thể hiện mức độ hài lòng tổng thể tương đối cao, nhưng vẫn còn một số điểm cần tiếp tục cải thiện. Các điểm mạnh cần được duy trì và phát triển, trong khi các điểm yếu cần được giải quyết để nâng cao chất lượng phục vụ và đáp ứng nhu cầu càng tốt.

Nhìn chung, thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện nhiệm vụ cải thiện, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Long An, Sở Khoa học và Công nghệ đã xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được phân công và phổ biến đến các phòng, đơn vị trong cơ quan, trong đó, đã phân công nhiệm vụ cho các phòng, đơn vị bám sát các nhiệm vụ chuyên môn về khoa học và công nghệ để thuận lợi trong việc triển khai thực hiện. Qua đó, đạt được những kết quả khả quan. Đã tiến hành rà soát, sửa đổi các quy định của ngành KHCN đáp ứng yêu cầu hiện tại. Công tác cải cách hành chính đã được cải thiện, mối quan hệ giữa cơ quan hành chính với người dân và doanh nghiệp được nâng lên, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi liên hệ công tác. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc giải quyết các thủ tục hành chính và trong quản lý điều hành tác nghiệp. Trình độ và năng lực chuyên môn của cán bộ, công chức, viên chức được quan tâm đào tạo. Triển khai các chương trình, chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia đổi mới công nghệ và nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn tồn tại những hạn chế:

- Doanh nghiệp chưa quan tâm đúng mức đến tầm quan trọng của phát triển KH&CN, đặc biệt là đổi mới sáng tạo. Cơ quan quản lý còn lúng túng và thụ động trong việc xây dựng cơ chế chính sách để hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo.

- Việc rà soát, đơn giản hóa các TTHC theo chỉ đạo của UBND tỉnh còn chậm, tỷ lệ tổ chức, doanh nghiệp thanh toán trực tuyến khi thực hiện các TTHC còn thấp.

- Việc triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là tham gia các chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa, chương trình phát triển tài sản trí tuệ thực hiện theo quy định của bộ ngành Trung ương thông qua hình thức triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ dẫn đến mất nhiều thời gian, từ đó doanh nghiệp còn ngại đăng ký tham gia./.

Văn phòng Sở (NTBT)


Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
 
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1