image banner
Thông báo về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ và tham gia Chính sách hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ tỉnh Long An năm 2024
Lượt xem: 36

Sở Khoa học và Công nghệ Long An thông báo về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ và tham gia Chính sách hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ tỉnh Long An năm 2024 như sau:
I. Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ

1. Nội dung đề xuất đặt hàng nhiệm vụ

- Đăng ký bảo hộ, khai thác và phát triển chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm, dịch vụ chủ lực, đặc thù của tỉnh, huyện, thành phố và sản phẩm gắn với Chương trình OCOP.

- Dự án tuyên truyền, nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo và xây dựng ý thức, trách nhiệm tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ.

- Các đề xuất đặt hàng khác phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh và bám sát Quyết định số 2205/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Hồ sơ, cách thức, thời hạn tiếp nhận đề xuất đặt hàng nhiệm vụ

Hồ sơ đề xuất: Phiếu đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ đính kèm theo Thông báo này và được đăng tải trên Website, theo địa chỉ https://skhcn.longan.gov.vn/

 - Cách thức nộp: Các tổ chức, cá nhân đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Sở Khoa học và Công nghệ (Địa chỉ: Số 4, đường Song Hành, Phường 6, TP. Tân An, tỉnh Long Anđồng thời gửi file word vào địa chỉ Email: nnbuoi@longan.gov.vn để tổng hợp.

- Thời hạn: đến hết ngày 31/12/2023.

II. Tham gia Chính sách hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ

1Đối tượng hỗ trợCác đối tượng có đơn đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ trong và ngoài nước đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới trên địa bàn tỉnh Long An.

2. Mức hỗ trợ: Các nội dung chi và định mức chi hỗ trợ theo quy định tại khoản 2 Điều 1 của Quyết định số 60/2022/QĐ-UBND.

3. Hồ sơ, cách thức, thời hạn tiếp nhận đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ

Hồ sơ đề ngh: Đơn đề nghị và hướng dẫn đính kèm theo Thông báo này và được đăng tải trên Website, theo địa chỉ https://skhcn.longan.gov.vn/.

- Cách thức nộp: Các tổ chức, cá nhân tham gia Chính sách hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Sở Khoa học và Công nghệ (Địa chỉ: Số 4, đường Song Hành, Phường 6, TP. Tân An, tỉnh Long An).

Thời gian nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ: Thường xuyên trong năm.

Với nội dung trên, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An thông báo và kính gửi các sở, ban ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh quan tâm phối hợp đề xuất đặt hàng. Đồng thời, kính đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp hỗ trợ thông tin đến các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh được biết, thực hiện.

Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc, khó khăn, đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân vui lòng liên hệ về Phòng Quản lý Công nghệ - Sở Khoa học và Công nghệ, số điện thoại: 0272.3522.885 hoặc di động 0988.848.110 -Chuyên viên Nguyễn Ngọc Bưởi để được hướng dẫn cụ thể.

Trân trọng thông báo./.  

Các tập tin kèm theo:

1711_TB-SKHCN_01-11-2023_TB đề xuất đặt hàng nhiêm vụ Tài sản trí tuệ 2024.signed.pdf

B1.De xuat nhiem vu.TSTT 21-30.docx

60_2022_QĐ-UBND_31-10-2022_QĐ-TRIEN KHAI THUC HIEN NGHI QUYET SO 11 (1).pdf

1560_HD-SKHCN_26-12-2022_HD ho tro thực hiện QĐ 60 ve ho tro dang ky TSTT - 24_2.signed.pdf

Mau Giay de nghi ho tro 24_12.docx

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
 
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1