image banner
Triển khai tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật trong Lực lượng vũ trang tỉnh Long An năm 2021
Lượt xem: 63

Nhằm khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo trong hoạt động sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của cán bộ, chiến sĩ, góp phần ngày một nâng cao chất lượng của hoạt động sáng kiến trong Lực lượng vũ trang tỉnh, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ cuộc cách mạng công nghệ lần thứ 4 được áp dụng vào phục vụ cho công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh ngày một nâng cao. Những năm qua, được sự đồng ý của UBND tỉnh, Lực lượng vũ trang tỉnh đã tổ chức 06 lần hội thi sáng tạo kỹ thuật với các nội dung như sáng kiến phục vụ nhiệm vụ huấn luyện quân sự và sẵn sàng chiến đấu; sáng kiến trong công tác Đảng, công tác chính trị; sáng kiến trong công tác hậu cần; sáng kiến trong công tác kỹ thuật. Qua đó đã lựa chọn ra nhiều sáng kiến tham gia hội thi cấp Quân khu đều đạt thành tích cao.

Từ kết quả đạt được, năm 2021 Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Long An có tờ trình số 254/TTr-BCH trình UBND tỉnh xin ý kiến UBND tỉnh cho phối hợp với Sở khoa học và Công nghệ tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật trong LLVT tỉnh năm 2021 và được UBND tỉnh đồng ý tại văn bản 872/UBND-NCTCD giao Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Long An phối hợp Sở khoa học và Công nghệ có kế hoạch triển khai thực hiện đạt chất lượng, hiệu quả.

Thành phần tham gia hội thi: tất cả cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang tỉnh (kể cả DQTV, DBĐV) thuộc các cơ quan đơn vị huyện, thị xã, thành phố đều được tham gia.

Chỉ tiêu tham gia hội thi: Phòng Tham mưu, Trung đoàn bộ binh 738, mỗi đơn vị có từ 03 sáng kiến trở lên; Phòng Chính trị, Hậu cần, Kỹ thuật, mỗi đơn vị có từ 02 sáng kiến trở lên; Ban CHQS huyện Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, Thạnh Hóa, Đức Huệ và thị xã Kiến Tường, mỗi đơn vị có từ 03 sáng kiến trở lên; Ban CHQS huyện còn lại, mỗi đơn vị có từ 02 sáng kiến trở lên. Theo chỉ tiêu được giao các đơn vị phải đảm bảo đúng, đủ chỉ tiêu theo kế hoạch, không được ít hơn chỉ tiêu đã giao.

Thời gian nhận hồ sơ kể từ ngày phát động hội thi đến hết ngày 31/7/2021. Hồ sơ đơn vị nào gửi sau ngày 31/7/2021, Ban tổ chức hội thi không công nhận sáng kiến đó tham gia hội thi, không xét để khen thưởng tập thể, cá nhân.

Hồ sơ dự thi gửi về Ban Khoa học quân sự/Bộ CHQS tỉnh.

Chi tiết xin mời xem tại file đính kèm:

 254_TTr-BCH_Hoi thi sang tao LLVT 2021.pdf

 255_KH-BCH_Hoi thi sang tao LLVT 2021.pdf

 872_UBND-NCTCD_Hoi thi sang tao LLVT 2021.pdf

Trung tâm Ứng dụng, kỹ thuật, thông tin KH&CN-ĐN

 

 
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1