image banner
Quyết định Về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu: Thiết kế, in ấn theo Kế hoạch tổ chức Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Long An năm 2023 - Techfest Long An 2023
Lượt xem: 36

Điều 1. Phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu: Thiết kế, in ấn theo Kế hoạch tổ chức ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Long An năm 2023 - Techfest Long An 2023.
- Đơn vị được chỉ định: Công ty TNHH TM DV Quảng cáo Đông Phương Thanh Phong.

- Địa chỉ: 29A Đỗ Tường Phong, KP Phú Thạnh, thị thấn Tầm Vu, huyện Châu Thành, tỉnh Long An.

- Giá trị hợp đồng: 97.593.000 đồng (Chín mươi bảy triệu năm trăm chín mươi ba ngàn đồng).

- Kinh phí: Nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ năm 2023.

Điều 2. Giao Trưởng phòng Quản lý Công nghệ tham mưu ký hợp đồng và triển khai thực hiện đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Quản lý Công nghệ, Công ty TNHH TM DV Quảng cáo Đông Phương Thanh Phong và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

VPS-NTHT

Ban biên tập
 
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1