image banner
image advertisement
 
image advertisement

image advertisement

 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1

Lấy ý kiến góp ý Chương trình thực hiện Nghị quyết số 36/-NQ/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trịDự thảo

Trích yếu:
Lấy ý kiến góp ý Chương trình thực hiện Nghị quyết số 36/-NQ/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị
Nội dung:
Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao tại Công văn số 1149/UBND-KTTC ngày 20/02/2023 của UBND tỉnh về việc tham mưu xây dựng Chương trình thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị. Sở Khoa học và Công nghệ đã xây dựng dự thảo Chương trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 36/-NQ/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị (đính kèm dự thảo), kính gửi các sở, ngành, đoàn thể tỉnh và địa phương góp ý để làm cơ sở báo cáo UBND tỉnh. Văn bản góp ý dự thảo Chương trình nêu trên đề nghị các cơ quan, đơn vị gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 11/3/2023 để tổng hợp và hoàn chỉnh dự thảo. Sau ngày này, nếu Sở Khoa học và Công nghệ không nhận văn bản góp ý, xin được hiểu là Quý cơ quan, đơn vị thống nhất với nội dung của dự thảo Chương trình. Rất mong được sự quan tâm, phối hợp của các cơ quan, đơn vị./.
Tập tin tải về:
 
  • NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ, NĂNG LỰC CÔNG NGHỆ CHO DOANH NGHIỆP
  • Tọa đàm " Xây dựng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Long An.
  • TECHFEST LONG AN 2023 “ĐỔI MỚI SÁNG TẠO – KIẾN TẠO TƯƠNG LAI”
1 2 3 4 5 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement