image banner
image advertisement
 
image advertisement

image advertisement

 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình số 38-CTr/TU ngày 12/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Trích yếu:
Lấy ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình số 38-CTr/TU ngày 12/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Nội dung:
Thực hiện nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại Công văn số 3115/UBND-KTTC ngày 17/4/2023 về việc tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình số 38-CTr/TU ngày 12/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Sở Khoa học và Công nghệ đã xây dựng dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình số 38-CTr/TU ngày 12/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về “Phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới” (đính kèm dự thảo), kính gửi các sở, ngành, đoàn thể tỉnh và địa phương góp ý để làm cơ sở báo cáo UBND tỉnh. Văn bản góp ý dự thảo Kế hoạch nêu trên đề nghị các cơ quan, đơn vị gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 10/5/2023 để tổng hợp và hoàn chỉnh dự thảo. Sau ngày này, nếu Sở Khoa học và Công nghệ không nhận văn bản góp ý, xin được hiểu là Quý cơ quan, đơn vị thống nhất với nội dung của dự thảo Kế hoạch. Rất mong được sự quan tâm, phối hợp của các cơ quan, đơn vị./.
Tập tin tải về:
 
  • NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ, NĂNG LỰC CÔNG NGHỆ CHO DOANH NGHIỆP
  • Tọa đàm " Xây dựng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Long An.
  • TECHFEST LONG AN 2023 “ĐỔI MỚI SÁNG TẠO – KIẾN TẠO TƯƠNG LAI”
1 2 3 4 5 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement