image banner
image advertisement
 
image advertisement

image advertisement

 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1

Lấy ý kiến dự thảo Tờ trình và Nghị quyết quy định định mức xây dựng dự toán ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh

Trích yếu:
Lấy ý kiến dự thảo Tờ trình và Nghị quyết quy định định mức xây dựng dự toán ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh
Nội dung:
Thực hiện Công văn số 4425/UBND- KTTC ngày 25/05/2023 của UBND tỉnh Long An về việc thống nhất giao Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh và Quyết định của UBND tỉnh quy định về định mức xây dựng dự toán ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Long An, Sở Khoa học và công nghệ đã dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định về định mức xây dựng dự toán ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Long An. Để đảm bảo tính khả thi và thống nhất của các cơ quan, đơn vị trước khi tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết, Sở Khoa học và công nghệ đề nghị: 1. Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; các sở, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu cho ý kiến đóng góp bằng văn bản đối với dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định định mức xây dựng dự toán ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Long An ( đính kèo 02 dự thảo). Văn bản đóng góp ý kiến xin gửi về Sở Khoa học và công nghệ trước ngày 20/7/2023. Quá thời hạn nêu trên, Sở Khoa học và công nghệ chưa nhận được văn bản có ý kiến của các cơ quan, đơn vị thì xem như các cơ quan, đơn vị thống nhất với nội dung các dự thảo. 2. Văn phòng UBND tỉnh đăng tải toàn văn các Dự thảo lên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh trong thời hạn ít nhất là 30 ngày.
Tập tin tải về:
 
  • NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ, NĂNG LỰC CÔNG NGHỆ CHO DOANH NGHIỆP
  • Tọa đàm " Xây dựng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Long An.
  • TECHFEST LONG AN 2023 “ĐỔI MỚI SÁNG TẠO – KIẾN TẠO TƯƠNG LAI”
1 2 3 4 5 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement