image banner
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐỀ XUẤT, ĐẶT HÀNG NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2025
Lượt xem: 90
Thực hiện Quyết định số 121/QĐ-UBND ngày 08/01/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025, Quyết định số 204/QĐ-UBND ngày 08/01/2024 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An đã có Thông báo số 319/SKHCN-QLKHng2y 28/2/2024 về việc đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2025

1. Về căn cứ, yêu cầu chung đối với đề xuất nhiệm vụ  

 Các đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ đảm bảo căn cứ, nguyên tắc, yêu cầu đối với đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo quy định; nhất là tính cấp thiết, tính mới, xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, gắn với địa chỉ ứng dụng, có tầm quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng tại địa phương (các gợi ý định hướng nội dung đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ đính kèm tại Phụ lục 1).

2. Hồ sơ đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ và thời hạn tiếp nhận

- Hồ sơ đề xuất:

+ Công văn đề xuất đặt hàng (đối với các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; tổ chức khoa học và công nghệ);

+ Phiếu đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ (bao gồm Đề tài khoa học và công nghệ, Dự án sản xuất thử nghiệm);

+ Biên bản làm việc của Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ (đối với các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố, tổ chức khoa học và công nghệ);

+ Bảng tổng hợp danh mục đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ (sắp xếp theo thứ tự ưu tiên đề nghị thực hiện).

Lưu ý: Trường hợp đăng ký tham gia các Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia, đề nghị ghi rõ trong Phiếu đề xuất mã và tên Chương trình.

- Cách thức nộp hồ sơ:

+ Các Viện nghiên cứu, Trường Đại học, Cao đẳng, Trung tâm nghiên cứu, các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An đồng thời gửi file word vào địa chỉ Email: khanhtm@longan.gov.vn để tổng hợp đến hết ngày 15/4/2024 hoặc gửi đến các sở, ban, ngành; UBND huyện, thị xã, thành phố; tổ chức khoa học và công nghệ; doanh nghiệp (đơn vị dự kiến thụ hưởng kết quả nghiên cứu trên địa bàn tỉnh) để các cơ quan, đơn vị này xem xét, có ý kiến đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

+ Sở, ban, ngành; UBND huyện, thị xã, thành phố; tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp xem xét và gửi đề xuất, đặt hàng các nhiệm vụ đến Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 24/4/2024.

3. Thông tin liên hệ, hỗ trợ:

- Khuyến khích các tổ chức, cá nhân kết nối, phối hợp với chuyên gia, doanh nghiệp, địa phương khảo sát thực tế trong xây dựng đề xuất đặt hàng nhiệm vụ. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu khảo sát thực tế hoặc tìm hiểu thêm thông tin phục vụ cho việc xây dựng nội dung đề xuất đặt hàng nhiệm vụ, đề nghị liên hệ: Phòng Quản lý Khoa học - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An; Địa chỉ: Khối nhà cơ quan 3, số 04 đường Song Hành, phường 6, TP. Tân An, tỉnh Long An, Điện thoại: 0272.3832615; 0918606953 (Anh Hòa, TP. Quản lý khoa học), email: trunghoa@longan.gov.vn, để được hỗ trợ.

(Thông báo và biểu mẫu được đăng tải trên Website Sở, theo địa chỉ https://skhcn.longan.gov.vn/)

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An thông báo và kính đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; các Viện nghiên cứu, các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung tâm nghiên cứu; các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh quan tâm phối hợp tham gia đề xuất, đặt hàng.

Trân trọng thông báo./. 

Phụ lục 1.docx 

Phụ lục 2.docx

Phụ lục 3.docx

 

Phòng quản lý khoa học


Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
 
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1