image banner
Thông báo Kết quả tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ
Lượt xem: 44

Thông báo Kết quả tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ) "Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận "Sen Tân Thạnh" cho các sản phẩm từ cây sen của huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An" 

Căn cứ Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BKHCN ngày 11/6/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 3583/QĐ-UBND ngày 27/4/2023 của UBND tỉnh Long An về việc giao nhiệm vụ thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Long An;    

Căn cứ Quyết định số 6524/QĐ-UBND ngày 20/7/2023 của UBND tỉnh Long An về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đề xuất thực hiện năm 2023 (thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ);

Căn cứ Quyết định số 207/QĐ-SKHCN ngày 13/9/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc thành lập Hội đồng tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ) "Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận "Sen Tân Thạnh" cho các sản phẩm từ cây sen của huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An";

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng tư vấn tuyển chọn/giao trực tiếp tổ chức chủ trì nhiệm vụ thuộc Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2020 được thông qua ngày 26/9/2023;

Sở Khoa học và Công nghệ Long An thông báo kết quả tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ như sau:

- Tên tổ chức được Hội đồng kiến nghị chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Tư vấn Phát triển Thương hiệu Việt Nam.

- Họ và tên cá nhân chủ nhiệm: TS. Ngô Ngọc Quang.

Đối với các hồ sơ không được Hội đồng tuyển chọn, Sở Khoa học và Công nghệ Long An trân trọng cám ơn, ghi nhận sự đóng góp của các đơn vị và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm hợp tác của các đơn vị trong thời gian tới.

Trân trọng thông báo./. 

P.QLCN

Ban biên tập
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
 
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1