Tìm kiếm

   Số lượt truy cập

Người dùng Online

Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 2
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Tổng Cộng: 2

Tin tức sự kiện

Hội nghị tổng kết xây dựng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, Triển khai kế hoạch thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg (25/07/2014)

Ngày 22/7/2014, UBND tỉnh Long An tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh về xây dựng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước (CQHCNN) theo Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg và QĐ số 118/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.


Mỗi cá nhân chỉ được chủ nhiệm 1 nhiệm vụ KHCN (17/07/2014)

Ngày 30/05/2014, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 10/2014/TT-BKHCN quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KHCN) cấp quốc gia sử dụng ngân sách Nhà nước. Các nhiệm vụ KHCN này bao gồm: Đề tài KHCN cấp quốc gia; dự án sản xuất thử nghiệm cấp quốc gia; đề án khoa học cấp quốc gia.


Hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật cho sự phát triển của nông nghiệp (17/07/2014)

Dù nền kinh tế Việt Nam đã hội nhập quốc tế từ khá lâu, vẫn tồn tại một nghịch lý là những sản phẩm tốt nhất được sản xuất trong nước thường để dành cho các thị trường xuất khẩu, trong khi người tiêu dùng trong nước phải chấp nhận tiêu thụ những sản phẩm nhập khẩu hoặc sản xuất trong nước có chất lượng kém hơn, thậm chí có hại.


Chương trình tìm kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài đến năm 2020 (17/07/2014)

Quyết định số 1069/QÐ-TTg ngày 4/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chương trình tìm kiếm và chuyển giao công nghệ (CGCN) nước ngoài đến năm 2020, với mục tiêu tìm kiếm, đánh giá, tư vấn và chuyển giao công nghệ tiên tiến trên thế giới, phục vụ kịp thời nhu cầu phát triển sản phẩm, dịch vụ công nghệ mới góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam. Đến năm 2020, phấn đấu đạt 60% số công nghệ do mạng lưới chuyên gia tìm kiếm công nghệ giới thiệu về Việt Nam được chuyển giao và ứng dụng.


Trí tuệ người Việt Nam ở nước ngoài - nguồn lực phát triển khoa học công nghệ (17/07/2014)

Theo Bộ trưởng Bộ KH - CN Nguyễn Quân, trí tuệ của người Việt Nam ở nước ngoài là tài sản quý giá và việc kết nối hội tụ nguồn tài sản ấy sẽ làm gia tăng sức mạnh, tiềm lực sáng tạo về KHCN. Thực tế đó đã đặt ra yêu cầu cần phải xây dựng những chính sách đồng bộ để thu hút nguồn lực này cho mục tiêu phát triển KHCN nước nhà.


“Sinh khí” mới từ cơ chế tự chủ trong khoa học (16/07/2014)

Việc giao quyền tự chủ mạnh mẽ, thông thoáng cho tổ chức khoa học và công nghệ (KH&CN) công lập đã góp phần hình thành một đội ngũ các tổ chức khoa học hoạt động hiệu quả, sôi nổi – “ươm mầm” cho sự hình thành các doanh nghiệp KH&CN.

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá thế nào về trang web này?
Gửi Điều Tra  Xem Kết Quả